Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013

THỬ VỚI SWFCABIN.COM


THỬ VỚI SWFCABIN.COM DÙNG MÃ NHÚNG 

TRANG WEB CỦA Hahonglinh99@gmail.com
Web site của Noilieuhaha@gmail.com
                                                          Facebook của Haha NoiLieu
                                                 Web site của Hahonglinh99@gmail.com
                                               https://sites.google.com/site/hahanoilieu/
Thử với Swfcabin.com
<embed bgcolor="#FFFFFF" height="250" width="300" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="Dán URL flash của bạn ở đây " type="application/x-shockwave-flash" ></embed> 

TRANG WEB CỦA Hahonglinh99@gmail.com
Web site của Noilieuhaha@gmail.com
                                                          Facebook của Haha NoiLieu
                                                 Web site của Hahonglinh99@gmail.com
                                               https://sites.google.com/site/hahanoilieu/


 

Thử với trang web của NoiLieuhaha


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét